Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 12/2010. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló többször módosított 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 21/C. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a fiatal szakemberek részére új vagy használt lakás vásárlásához, illetve építéséhez kamatmentes, visszatérítendő lakásvásárlási támogatást nyújt az e rendeletben és a külön önkormányzati rendeletben *  szabályozott feltételek szerint.”

2. § E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010. február 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére