Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (III. 02.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ában

- az összes költségvetési bevételi előirányzat 25 629 187 e Ft-ra

- a költségvetési kiadási előirányzat 31 553 556 e Ft-ra

- a költségvetési hiány összege 5 924 369 e Ft-ra

- a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege 6 157 907 e Ft-ra

- a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege 233 538 e Ft-ra

változik.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 17 726 938 e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 18 136 091 e Ft-ban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 6 999 233 e Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 795 286 e Ft-ban

- a dologi kiadásokat 5 174 094 e Ft-ban

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 51 077 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 3 310 302 e Ft-ban

- a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 7 902 249 e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 13 417 465 e Ft-ban

ebből:

- a beruházások összegét 9 348 669 e Ft-ban

- a felújítások összegét 874 063 e Ft-ban

- a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 192 045 e Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 352 330 e Ft-ban

- a felhalmozási célú céltartalékot 608 688 e Ft-ban

állapítja meg.

2. § A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak.

3. § A R. 4. § (2) bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 6 157 907 e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá, ezen belül 5 644 507 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből 5 036 447 e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2007. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 608 060 e Ft a 2009. évben megkötött 615 732 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 513 400 e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján 695 903 e Ft.

4. § A R. 5. §-ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének előirányzatai lépnek.

5. § A R. 6. §-ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

6. § A R. 7. §-ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek.

7. § A R. 8. §-ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet 5-6-7-8. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek.

8. § A R. 9. §-ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek.

9. § A R. 10. § (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata 1 318 560 e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra.

10. § A R. 11. §-ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

11. § A R. 12. §-ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek.

Záró rendelkezés

12. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010. szeptember 2.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

3a. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

4.1. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

4.2. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 46/2010. (IX. 06.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére