Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/1997. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

Kaposvár, 2010. november 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet az 54/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére