Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának és az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés díjának megállapításáról szóló 26/1994. (VI. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

Kaposvár, 2010. november 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet az 55/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére