Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 63/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2010. november 11.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 63/2010. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használat módja I. övezet II. övezet III. övezet IV. övezet V. övezet
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján) helyi rendezvények esetében
Ft/m2/nap
476 376 341 341 341
Megállító tábla
Ft/m2/nap
341 257 257 257 257
Önálló hirdető-berendezés (hirdető felület nagysága alapján
Ft/m2/hó
2563 2049 1709 1709 1709
Villanyoszlopokon elhelyezett reklámtáblák, hirdető felület nagysága alapján, felületenként
Ft/m2/hó
1538 1196 1026 1026 1026
Politikai célú hirdetés (kivéve az Önkormányzat által kihelyezett mobiliák)
Ft/m2/nap
204 152 111 111 111
Óriásplakát hirdető felülete
Ft/m2/hó
- 1453 1453 1453 1453

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére