Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § (1) E rendelet - a 6. §-ban foglalt kivétellel - 2011. december 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 6. §-a 2012. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2011. november 10.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet az 53/2011. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet az 53/2011. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére