Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a Kaposvár Kártyáról szóló 5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2012. február 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 17/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére