Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 98/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § „A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez tartozó KSZT-ben a K16, K22 tervlapok a Cseri út - Tinódi L. S. utca - 9379 hrsz alatti út - Kapos folyó által határolt telektömbben e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2012. december 13.

Szita Károly s. k. Dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 98/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

K16, K22 tervlap a Cseri út - Tinódi L. S. utca - 9379 hrsz alatti út - Kapos folyó által határolt telektömbben


  Vissza az oldal tetejére