Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-18. § * 

19. § A R.-hez tartozó Szabályozási Tervek:

a) A K18 tervlap, a Szennyvíztelepi út-3330/1 és 3328/1 hrsz-ú védelmi erdő- Kapos folyó-Pécsi utca által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletének,

b) A K16 tervlap, a Vásártéri út- 9067 hrsz-ú Vásártér északi telekhatára és a Vasút által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 2. mellékletének;

c) A TOP3 és TOP5 tervlap, a Toponári út - Orci út- Szabadság utca - Posta utca által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 3. mellékletének;

d) A K8 és K9-es tervlap, a Kőhárs utca nyugati oldala-belterületi határ - Kőhárs utca keleti oldala-035/4 hrsz-ú út - Aranyhárs utca északi folytatása - 6268/59 hrsz-ú út által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 4. mellékletének;

e) A K16-es tervlap, a Kanizsai utca - dr. Kaposváry György utca - Vásártéri út által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 5. mellékletének;

f) A TOP6-os tervlap, és a külterületi szabályozási tervlap, a Tamási Áron utca -Veres Péter utca-belterületi határ által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 6. mellékletének;

g) A K17-es tervlap, a Széchenyi tér - Bajcsy-Zsilinszky utca - Tallián Gyula utca - Fő utca által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 7. mellékletének;

h) A KF4-es tervlap, a Kaposfüredi út - Orgona utca - Ibolya utca - Dália utca által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 8. mellékletének;

i) A KF1 és a külterületi szabályozási tervlap, a Magyaregres felé vezető út-Kaposvárt elkerülő út - 67. sz. főút által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 9. mellékletének;

j) A K32 és a külterületi szabályozási tervlap, a Dombóvári út - 0323 hrsz-ú út-0341/1, 0341/2 hrsz-ú út - 0323 hrsz-ú út által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 11/a. és 11/b. mellékletének;

k) A K15-ös tervlap, a Kecelhegyi utca - Kecelhegyalja utca - Bocskai I. utca - Vak Bottyán utca - Bárczy G. utca által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 12. mellékletének;

l) K11, K12-es tervlap, a 011 hrsz-ú vízfolyás-belterületi határ - Jászai Mari utca - Kós Károly utca által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 13. mellékletének,

m) K8, K9-es tervlap, a Hársalja utca - Kőhárs utca - 6268/59 hrsz-ú út- 6267 hrsz-ú út által határolt tömb normatartalma helyébe e rendelet 14. mellékletének

normatartalma lép.

20. § * 

21. § Ez a rendelet 2013. április 29-én lép hatályba.

Kaposvár, 2013. március hó 27.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

10/a. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

(belterületi tervrészlettel)

10/b. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

(külterületi tervrészlettel)

11. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére