Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 54/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város Közigazgatási területén a kedvtelésből tartott állatok tartására terjed ki.

2. § Kedvtelésből állatot tartani az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szabályai, valamint e rendelet előírásai szerint lehet. E rendelet alkalmazása során a fenti jogszabályok fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.

3. § (1) Kettő, vagy többlakásos épületben lakásonként egy, máshol legfeljebb három eb tartható. Az eb helyigényére, kikötésére, közterületen vezetésére a Kr. szabályai irányadóak.

(2) Kettő vagy több lakó elhelyezését szolgáló házingatlan osztatlan közös tulajdonú udvarában eb csak az összes lakó egyetértésével - írásos hozzájárulásával - tartható. Hozzájárulás hiányában az eb csak a lakásban tartható.

(3) Ebet - ide nem értve a közterületen sétáltatást - zárt helyiségben vagy zárt udvarban lehet tartani.

(4) A Berzsenyi park, a Színház park, a Rippl-Rónai park, a Jókai liget, a Gábor Andor téri park, az Európa park, a Nagy Imre park és a Városliget, továbbá valamennyi játszótér területére az ebek bevitele, bevezetése tilos. Eb póráz nélküli futtatására kijelölt területet a rendelet melléklete tartalmazza.

(5) Az állattartó az ürüléket a közterületről a Tv. rendelkezései szerint távolítja el, az ehhez szükséges eszközöket köteles magánál tartani.

4. § (1) *  A közterületen a kóbor állatok befogásáról a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vagy az általa megbízott szervezet intézkedik.

(2) Kettő vagy többlakásos épületben lakásonként legfeljebb kettő macska, egyéb ingatlanokon legfeljebb négy macska tartható.

5. § (1) Az eb- és macskatartás - amennyiben az állatok száma meghaladja a rendeletben meghatározott darabszámot - tenyészetnek minősül.

(2) Az eb- és macskatenyésztés az ingatlannal határos ingatlanok tulajdonosainak előzetes beleegyezésével folytatható.

(3) Kettő vagy többlakásos épületben eb- és macskatenyésztés nem folytatható.

6. § (1) Ez a rendelet 2013. december 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Kaposvár, 2013. november 14.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet az 54/2013. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

Kaposvár városban eb póráz nélküli futtatására kijelölt helyek

1. Keceli bejáró - Kapos-parton

2. Cseri park erdős része

3. Búzavirág utcától északra

4. Lőtéri - kutyatanpálya

5. Béla király utca Malomárok - Kapos-csatorna

6. Gilice utca mentén - Kapos-parton

7. Kemping utcától nyugatra az árokparton

8. Szigetvári utcai téglagyári gödör

9. A Toldi ltp-i zöldterület Szondi utcától nyugatra és az APEH irodaháztól északra fekvő része 300 m hosszan

10. A Kinizsi lakótelepi garázsvárostól nyugatra a patakpartig elterülő kb. 900 m hosszú területrész


  Vissza az oldal tetejére