Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) Jelen rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek jelen rendelet hatálybalépésével érvényüket vesztik.

Kaposvár, 2014. január 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére