Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § (1) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez tartozó szabályozási tervlapok közül:

a) A K30. tervlap, Zselici út - Zselic csatorna - 02306 hrsz.-ú út - belterületi határvonal- 02302/2hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 1. melléklete normatartalmának;

b) A K26. tervlap, Egyenesi út - Beszédes J. utca - belterületi határvonal által határolt tömb normatartalma e rendelet 2. melléklete normatartalmának;

c) A K10. tervlap, 5727/7 hrsz.-ú - 5727/17 hrsz.-ú - 5727/3 hrsz.-ú utak által határolt tömb normatartalma e rendelet 3. melléklete normatartalmának;

d) A K4 és K9 tervlap, Szent István utca - Tóth Árpád utca - Jutai út - belterületi határ által határolt tömb normatartalma e rendelet 4. melléklete normatartalmának;

e) A K7. tervlap, Guba Sándor utca - 3657/68 hrsz.-ú és 3657/100 hrsz.-ú utak - Kaposvár-Siófoki vasútvonal - Deseda-patak által határolt tömb normatartalma e rendelet 5. melléklete normatartalmának;

f) A K13 és K19 tervlap, Keleti ipari park területén a 3657/89 hrsz.-ú út és a belterületi határ által határolt tömb normatartalma e rendelet 6. melléklete normatartalmának;

g) A külterületi szabályozási tervlap Zselici út - Zselic csatorna - 02306 hrsz.-ú út - belterületi határvonal - 02302/2hrsz.-ú út által határolt tömb normatartalma e rendelet 7. számú melléklete normatartalmának megfelelően módosul.

(2) * 

8. § * 

9. § Ez a rendelet 2014. május 25-én lép hatályba.

Kaposvár, 2014. április 24.

Szita Károly Dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 14/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére