Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2014. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Helyi népszavazást a kaposvári választópolgárok 25%-a kezdeményezhet.

2. § (1) Ez a rendelet 2014. november 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Kaposvár, 2014. június 12.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére