Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 54/2014. (X. 01.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § A rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül a K18. tervlap, a Kenyérgyár utca - Izzó utca - Zöldfa utca- Dombóvári út által határolt telektömbre vonatkozó normatartalma e rendelet melléklete normatartalmának megfelelően módosul.

3. § Ez a rendelet 2014. október 15-én lép hatályba.

Kaposvár, 2014. szeptember 29.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet az 54/2014. (X. 01.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére