Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 63/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § A rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül a K2 és K4-es tervlapok a Raktár utca-Iparos utca-belterületi határvonal-Fonyódi vasút által határolt telektömbre vonatkozó normatartalma e rendelet melléklete normatartalmának megfelelően módosul.

3. § Ez a rendelet 2014. november 28-án lép hatályba.

Kaposvár, 2014. november 13.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 63/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére