Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 68/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül a K17, K18, K23 és K24-es tervlapok a Hársfa utca-Pécsi utca-vasút nyomvonal-Baross Gábor utca által határolt telektömbre vonatkozó normatartalma e rendelet melléklete normatartalmának megfelelően módosul.

2. § Ez a rendelet 2014. december 11-én lép hatályba.

Kaposvár, 2014. december 10.

Szita Károly Dr. Kéki Zoltán
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 68/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére