Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában és a 91. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

19.145.221 e Ft költségvetési bevétellel

496.563 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel

16.207.620 e Ft költségvetési kiadással

1.143.405 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással

2.290.759 e Ft többlettel

2.444.747 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 11.151.570 e Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 10.561.619 e Ft-ban

ebből:

2.1. a személyi juttatások kiadásait 2.927.412 e Ft-ban

2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 728.680 e Ft-ban

2.3. a dologi kiadásokat 4.086.717 e Ft-ban

2.4. működési támogatásértékű kiadást 813.551 e Ft-ban

2.5. működési célú átadás államháztartáson

kívüli összegét 1.362.564 e Ft-ban

2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 568.851 e Ft-ban

2.7. az egyéb működési kiadásokat 42.894 e Ft-ban

3. a felhalmozási célú bevételt 3.469.190 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 5.646.001 e Ft-ban

ebből:

4.1. a beruházások összegét 3.725.364 e Ft-ban

4.2. a felújítások összegét 1.376.329 e Ft-ban

4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 400.915 e Ft-ban

4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 51.708 e Ft-ban

4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 75.116 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. mellékletek szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.

4. Tárgyévi maradvány

7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2014. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 223.079 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 2.221.668 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. § Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 73.354.213 e Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2015. április 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-me melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3.1. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

3.2. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10a. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10b. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10c. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

10d. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

11.1. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

11.2. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére