Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-12. § * 

13. § (1) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül;

a) A külterületi szabályozási terv Pécsi utca- Keskeny utca-a Szentjakabi Apátság déli telekhatára- Várdomb utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 1. számú melléklete normatartalmának;

b) A K 15 tervlap, Kecelhegyalja utca szabályozási szélességére vonatkozó normatartalma e rendelet 2. számú melléklete normatartalmának;

c) A K 16, K 17 tervlapok Irányi D. utca - Fő utca - Dózsa Gy. utca - Budai N. A. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 3. számú melléklete normatartalmának;

d) A külterületi szabályozási terv Ballakuti utca- külterületi határ - belterületi határ által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 4. számú melléklete normatartalmának;

e) A K 10 tervlap 48-as Ifjúság útja - Béke utca - Füredi utca határolt tömbre vonatkozó módosítása e rendelet 5. számú melléklete normatartalmának;

f) A K 11, K 12, K 17, K 18. tervlapok Mező utca- Dombóvári út - Árpád utca- Guba Sándor utca csomópontjára vonatkozó normatartalma e rendelet 6. számú melléklete normatartalmának;

g) A K 15, K16, K21, K22 jelű tervlapok Tinói L. S. utca - 9379 hrsz alatti út- Kapos folyó- Cseri út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 7. számú melléklete normatartalmának;

h) K 6, K 11 tervlapok Zaranyi út - Arany János utca - Zaranyi ltp. - belterületi határvonal által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 8. számú melléklete normatartalmának;

i) K22, K27 jelű tervlapok Kálvária utca - Géza utca - Bartók B. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 9. számú melléklete normatartalmának;

j) K 19 jelű tervlap Dombóvári út - 3657/64 hrsz-ú út - belterületi határvonal- Deseda patak által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 10. számú melléklete normatartalmának;

k) K22, K23 jelű tervlapok Csik Ferenc sétány - Kapos folyó -Bartók B. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 11. számú melléklete normatartalmának;

l) A külterületi szabályozási terv Orci patak- a külterület déli határa- a 66-os számú közút- a 61-es számú közút- -0341/2 hrsz-ú út és annak az Orci patakig történő meghosszabbítása által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 12. számú melléklete normatartalmának;

m) A külterületi szabályozási terv Magyaregresi bekötőút- 67. számú út- külterületi határ által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 13. számú melléklete normatartalmának megfelelően módosul.

(2) A belterületi szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 14. számú melléklete szerint módosul.

(3) A külterületi szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 15. számú melléklete szerint módosul.

14. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 2015. december 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet 13. § (1) bekezdés l) és m) pontja 2015. november 6-án lép hatályba.

(3) * 

Kaposvár, 2015. november 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

JELMAGYARÁZAT A BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVHEZ

15. melléklet az 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

JELMAGYARÁZAT A KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVHEZ


  Vissza az oldal tetejére