Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29/2016. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről a tervezett Kaposvári Közlekedési Központ területén

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet mellékletében felsorolt ingatlanok az „Közösségi Közlekedési Központ” fejlesztési területére készülő helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosításának hatályba lépéséig változtatási tilalom alatt állnak.

2. § Ez a rendelet 2016. június 15-én lép hatályba.

Kaposvár, 2016. június 9.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

Melléklet a 29/2016. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Változtatási tilalommal érintett ingatlanok:

1 63 hrsz
2 82/3 hrsz
3 2436/34 hrsz
4 7096 hrsz
5 7097 hrsz
6 7098 hrsz
7 7099 hrsz
8 7100 hrsz
9 7101 hrsz
10 7102 hrsz
11 7104 hrsz
12 7105 hrsz
13 7106 hrsz
14 7107 hrsz
15 7108 hrsz
16 7109 hrsz
17 7110 hrsz
18 7111 hrsz
19 7112 hrsz
20 7113/1 hrsz
21 7113/2 hrsz
22 7114 hrsz
23 7120 hrsz
24 7131/9 hrsz
25 8998 hrsz
26 8999 hrsz
27 9000 hrsz
28 9002 hrsz
29 9003 hrsz
30 9004 hrsz
31 9055/1 hrsz
32 9055/3 hrsz

  Vissza az oldal tetejére