Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-16. § * 

17. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni.

Kaposvár, 2016.december 8.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére