Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében és a 62. §(6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárás szabályai alapján a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § (1) A rendelethez tartozó Szabályozási Tervek közül;

a) A K2, K3, K4, K5 tervlap a Jutai út - belterületi határvonal - 017/2 árok - tervezett út - 015/3 hrsz alatti út - 015/27 hrsz alatti út - Füredi út (1/a.), valamint a Füredi u. - Volán telep - belterületi határvonal - volt laktanya terület (1/b.) által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 1/a-1/b. számú mellékletek normatartalmának -;

b) A K10 tervlap a Füredi vízfolyás - Béke utca - Szondi György utca - 5735/4 útterület által határolt tömbre (2/a.), valamint a Vásártéri út - Kanizsai út - Jutai út csomópontra (2/b.) vonatkozó normatartalma e rendelet 2/a-2/b. számú melléklete normatartalmának -;

c) A K12, K18 tervlap a Guba S. utca - Dombóvári út - véderdő határa - tervezett közút által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 3. számú melléklete normatartalmának -;

d) A K17 tervlap a Fő utca - Anna u. - Rákóczi tér - Dózsa Gy. u. által határolt tömbre (4/b.) vonatkozó normatartalma e rendelet 4. számú melléklet normatartalmának -;

e) A K21, K22 tervlap a Tokaji köz - Tokaji utca - Egyenesi u. - belterületi határvonal tömbre vonatkozó (5/a.), a Cseri út - Erdősor utca - Madár utca - Fekete I. utca által határolt tömbre vonatkozó (5/b.) valamint a Szentgyörgyi A. u. Zsigmondy R. u. Bárczy G. u. Harsányi J. u. által határolt tömbre vonatkozó (5/c.) normatartalma e rendelet 5/a-5/c. számú mellékletek normatartalmának -;

f) A K15, K16 tervlap, a Tinódi L. S. utca - 9379 hrsz alatti út- Kapos folyó- Cseri út által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 6. számú melléklet normatartamának

g) A K17, K23 tervlap a Rákóczi tér - Baross G. utca által határolt tömbre vonatkozó normatartalma e rendelet 7. számú melléklet normatartalmának megfelelően módosul;

(2) A belterületi szabályozási terv jelmagyarázata e rendelet 8. számú melléklete szerint módosul.

7. § (1) Ez a rendelet 2017. március 10-én lép hatályba.

(2)-(3) * 

Kaposvár, 2017. február 23.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1/a. melléklet a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

1/b. melléklet a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2/a. melléklet a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2/b. melléklet a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

5/a. melléklet a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

5/b. melléklet a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

5/c. melléklet a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 6/2017. (II. 28.)önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 6/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére