Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § (1) A Rendelet-a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy az 1. §-ban foglaltakat 2017. április 15. napjától kell alkalmazni.

(2) A Rendelet 2. §-a 2018. március 14. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2017. április 27.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére