Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 40/2017. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/2001. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-12. § * 

13. § E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2017. november 9.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére