Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról, valamint a kulturális célú támogatás nyújtásáról szóló 57/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1-9. § * 

10. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezéseket a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2018. január 25.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 2/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére