Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

45 260 822 e Ft költségvetési bevétellel

11 419 759 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel

18 171 575 e Ft költségvetési kiadással

14 613 660 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással

23 895 346 e Ft többlettel

22 397 638 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 11 941 004 e Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 10 969 521 e Ft-ban

ebből:

2.1. a személyi juttatások kiadásait 3 471 298 e Ft-ban

2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 792 931 e Ft-ban

2.3. a dologi kiadásokat 4 787 102 e Ft-ban

2.4. működési támogatásértékű kiadást 631 111 e Ft-ban

2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1 125 483 e Ft-ban

2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 114 804 e Ft-ban

2.7. az egyéb működési kiadásokat 63 e Ft-ban

3. a felhalmozási célú bevételt 16 886 694 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 7 202 054 e Ft-ban

ebből:

4.1. a beruházások összegét 5 124 195 e Ft-ban

4.2. a felújítások összegét 1 563 297 e Ft-ban

4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 435 973 e Ft-ban

4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 12 908 e Ft-ban

4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 65 681 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4., 4.a, 4.b mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 7.a., 8. mellékletek szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9., 9.a. melléklet szerint fogadja el.

4. Tárgyévi maradvány

7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2017. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 287 355 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 22 110 283 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. § Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 102 469 731 e Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2018. április 26.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1-me melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

3.1. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

3.2. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

7a. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

9a. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

10a. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

10b. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

10c. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

10d. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

11-esz. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

11-forr. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 8/2018. (V. 11.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére