Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-28. § * 

29. § E rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Kaposvár, 2018. április 26.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére