Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 19/2018. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló többször módosított 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § E rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2018. június 14.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére