Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 26/2018. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a már megkötött és a rendelet hatályba lépése idején érvényes szerződésekre is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2018. szeptember 27.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére