Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet 2019. március 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kaposvár, 2019. február 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére