Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 8/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelete

a Deseda tó és környékének használatáról és védelméről szóló 53/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § * 

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2019. november 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2019. február 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére