Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. március 1. napjától kell alkalmazni.

Kaposvár, 2019. február 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1-3. melléklet a 9/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére