Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és maradvány elszámolásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei

1. § A Közgyűlés a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

51 120 070 e Ft költségvetési bevétellel

26 114 746 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel

26 633 145 e Ft költségvetési kiadással

27 619 759 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással

22 981 912 e Ft többlettel

21 484 881 e Ft tárgyévi maradvánnyal

jóváhagyja.

Ezen belül:

1. a működési célú bevételt 12 864 610 e Ft-ban

2. a működési célú kiadásokat 13 268 219 e Ft-ban

ebből:

2.1. a személyi juttatások kiadásait 3 637 728 e Ft-ban

2.2. a munkaadókat terhelő járulékokat 753 141 e Ft-ban

2.3. a dologi kiadásokat 7 061 217 e Ft-ban

2.4. működési támogatásértékű kiadást 525 003 e Ft-ban

2.5. működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét 1 104 361 e Ft-ban

2.6. társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 104 134 e Ft-ban

2.7. az egyéb működési kiadásokat 60 e Ft-ban

3. a felhalmozási célú bevételt 14 360 114 e Ft-ban

4. a felhalmozási célú kiadást 13 364 926 e Ft-ban

ebből:

4.1. a beruházások összegét 11 171 033 e Ft-ban

4.2. a felújítások összegét 1 356 011 e Ft-ban

4.3. az intézményi felhalmozási kiadások összegét 426 780 e Ft-ban

4.4. támogatásértékű felhalmozási kiadásokat 271 319 e Ft-ban

4.5. felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat 139 783 e Ft-ban

állapítja meg.

2. A bevételek részletezése

2. § Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A kiadások részletezése

3. § A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4., 4.a, 4.b mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 7.a., 8. mellékletek szerint fogadja el.

6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9., 9.a. melléklet szerint fogadja el.

4. Tárgyévi maradvány

7. § A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2018. évi maradványát a 10/c. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően, a költségvetési szervek vonatkozásában 1 511 663 e Ft összegben az önkormányzat vonatkozásában 19 973 218 e Ft összegben jóváhagyja.

5. Az önkormányzati vagyon

8. § Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 114 936 253 e Ft-ban állapítja meg.

6. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

9. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

10. § A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2019. április 25.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1-me melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1-mu melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1a. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1b. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1c. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1d. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1e. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

3.1. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

3.2. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

4a. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

4b. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

9a. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

10a. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

10b. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

10c. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

10d. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

11e. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

11f. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 10/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére