Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 23/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019.(III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019.(III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2019. november 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 23/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

KÖZTERÜLET BÉRLETI DÍJAK

(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

1. ÁRUSÍTÁS

a) Zöldség, gyümölcs, virág árusítása az alábbi helyeken: 2395 Ft/m2/hó

I. Damjanich utcai parkoló,

II. Bethlen téri parkoló,

III. Honvéd utcai Szolgáltatóház déli parkolója

IV. A 4773/3 hrsz.-ú kereskedelmi centrum előtt lévő Honvéd utcai járda felület

(egyidejűleg legfeljebb 5 őstermelő részére a kérelmek beérkezési sorrendje alapján 2 m2/árus felületre, esztétikus kipakolás és a közterület folyamatos tisztántartása kötelezettségével, kizárólag saját kiskertben termelt virág árusítására, amennyiben a jövedelemkiegészítés szociális alapú indokoltsága valószínűsíthető.)

b) Fenyőfa árusítás az alábbi helyeken (a bérelhető legkisebb terület nagysága 8 m2):

I. Damjanich utcai parkoló,

II. város valamennyi zöldség-élelmiszer üzlete előtti, árusításra alkalmas terület

III. Honvéd utcai Szolgáltatóház külső járdája

A közterület bérleti díj megegyezik a 2. pontban meghatározott idényjellegű, alkalmi és mozgóárusítás szerinti övezeti besorolás szerinti díjjal.

c) Virágárusítás:

Díjmentesen - a virágüzletek 100 m-es körzetén belüli árusítás kivételével - a város egész területén, halottak napján (október 28-tól november 2-ig) valamint Nőnap előtt (március 5-től 8-ig).

2. IDÉNYJELLEGŰ ÉS ALKALMI ÁRUSÍTÁS

a) I./A, B, C övezet: (kizárólag szilveszteri cikkek, legkisebb terület nagysága 4 m2) 1955 Ft/m2/nap

Kizárólag az alábbi helyszíneken:

- Ady Endre utca 1.

- Fő utca 1.

- Honvéd utca Ázsia Áruház előtt

- Honvéd utca Szolgáltatóház előtt

- Fő utca sétáló utcai szakaszán, Európa park előtt

b) I./C, D övezet: 1750 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 825 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 1650 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C és IV. övezet: 645 Ft/m2/nap

f) Répáspuszta és Fészerlakpuszta területén mozgóbolt árusítás 645 Ft/m2/nap

3. VENDÉGLÁTÓIPARI ELŐKERT, VENDÉGLÁTÓ TERASZ

a) I. övezet A: 830 Ft/m2/hó

b) I. B,C,D, II., III. övezet: 620 Ft/m2/hó

c) IV. övezet: 330 Ft/m2/hó

A téli időszakban (minden év november 01.-március 14.) az előkertek és teraszok bérleti díja az a)-c) pontban rögzített összeg 50%-a

4. KIÁLLÍTÁS - ÁRUBEMUTATÁS

a) I. övezet A, B.: 245 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D: 205 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 165 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 165 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C és IV. övezet: -

5. HATÓSÁGI JELZÉSSEL NEM RENDELKEZŐ JÁRMŰ ELHELYEZÉSE

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 335 Ft/m2/nap

c) III. övezet A: 335 Ft/m2/nap

d) III. övezet B, C és IV. övezet: 165 Ft/m2/nap

6. TÜZELŐANYAG-TÁROLÁS

a) I. övezet: -

b) II. övezet: 130 Ft/m2/nap

c) III. övezet A: 130 Ft/m2/nap

d) III. övezet B, C és IV. övezet: 75 Ft/m2/nap

7. ÁRUSÍTÓ PAVILON ÉS EGYÉB FÜLKE

a) I. övezet A, B: 1940 Ft/m2/hó

b) I. övezet C, D: 1555 Ft/m2/hó

c) II. övezet: 780 Ft/m2/hó

d) III. övezet A: 1165 Ft/m2/hó

e) III. övezet B, C és IV. övezet: 465 Ft/m2/hó

8. KÖZTERÜLETEN LÉVŐ GARÁZS ALATTI TERÜLET

a) I. övezet A, B: 1555 Ft/m2/év

b) I. övezet C, D: 1165 Ft/m2/év

c) II. övezet: 580 Ft/m2/év

d) III övezet: 780 Ft/m2/év

e) IV. övezet: -

9. ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET CÉLJÁRA TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTEL

a) I. övezet A, B: 2. hónapig 40 Ft/m2/nap

3. hónaptól 70 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D: 40 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 30 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 40 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C: 25 Ft/m2/nap

f) IV. övezet 20 Ft/m2/nap

10. NON-PROFIT JELLEGŰ SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

VALAMENNYI ÖVEZETBEN

5 Ft/m2/nap, de minimum 4815 Ft/nap

11. PROFITORIENTÁLT SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

a) I. övezet A, B: 560 Ft/m2/nap

b) I. övezet C, D és III. övezet A: 485 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 240 Ft/m2/nap

d) III. övezet B, C és IV. övezet: 160 Ft/m2/nap

12. EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLHATÓ KÖZTERÜLET IGÉNYBEVÉTELE

a) I. övezet: 1.445 Ft/m2/nap

b) II. övezet: 1.125 Ft/m2/nap

c) III. övezet: 1.280 Ft/m2/nap

d) IV. övezet: 485 Ft/m2/nap

13. NÉGYCSILLAGOS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIZÁRÓLAGOS PARKOLÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

117 825 Ft/parkolóhely/év

14. KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁR-ÁLLOMÁS

a) Történelmi városmag és Városközpont: 220 Ft/m2/hó

b) A Történelmi városmag és Városközpont kivételével valamennyi övezetben: 120 Ft/m2/hó

15. GYALOGOS VÉDŐTETŐ

A védőtető szerkezete által elfoglalt és a gyalogosforgalom elől elzárt terület: 115 Ft/m2/nap

A védőtető által lefedett terület:

a) I. övezet A, B:

A védőtető által lefedett terület, amennyiben az igénybevétel oka új épület, felépítmény építése:

150 napig 20 Ft/m2/nap

151. naptól 35 Ft/m2/nap

A bérleti díj az igénybevétel 151. napját követően 30 naponta napi 10%-kal emelkedik.

A védőtető által lefedett terület, amennyiben az igénybevétel oka felújítás, karbantartás:

60 napig 20 Ft/m2/nap

61. naptól 35 Ft/m2/nap

A bérleti díj az igénybevétel 61. napját követően 30 naponta napi 10%-kal emelkedik.

b) I. övezet C, D: 20 Ft/m2/nap

c) II. övezet: 15 Ft/m2/nap

d) III. övezet A: 20 Ft/m2/nap

e) III. övezet B, C: 15 Ft/m2/nap

f) IV. övezet: 10 Ft/m2/nap

16. AZ ÖNKORMÁNYZATTAL VAGY KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉVEL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ALAPJÁN RUHAGYŰJTŐ KONTÉNEREK KIHELYEZÉSE:

115 Ft/m2/hó

17. KACSAETETŐ AUTOMATA

Valamennyi övezetben 115 Ft/m2/hó

18. IDEIGLENES ÉPÍTMÉNYEK (300 FŐ BEFOGADÓKÉPESSÉGET MEGHALADÓ RENDEZVÉNYSÁTOR) ELHELYEZÉSE

I. övezetben 30 Ft/m2/nap

II. övezetben 25 Ft/m2/nap

19. UTASVÁRÓ

1545 Ft/utasváró/hó

20. REKLÁMHORDOZÓK

a) egyéb információs berendezés/utasváró citylight felülettel 2575 Ft/m2/hó”


  Vissza az oldal tetejére