Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 27/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 77/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az építményadóról szóló 77/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az éves adó mértéke az e rendelet mellékletében feltüntetett területen lévő kereskedelmi célra használt, hasznosított épületek, épületrészek esetén)

„b) az adótárgy hasznos alapterülete 300 m2-t meghaladó része után 1951 Ft/m2.”

2. § Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az éves adó mértéke a tényleges használati mód alapján hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési tevékenység, üzemanyagtöltő állomás (benzinkút) céljára használt, hasznosított épület, épületrész, játékkaszinóként vagy kártyateremként üzemeltetett, valamint a hitelintézeti, pénzintézeti, biztosítási, távközlési, üzemanyagtöltő állomás (benzinkút), villamos energia- és földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenységet ellátó által iroda céljára használt, hasznosított épület, épületrész esetén 1951 Ft/m2”.

3. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2019. november 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére