Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 28/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 78/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A telekadóról szóló 78/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a (továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (2) és (3) bekezdéstől eltérően adózik az e rendelet mellékletében feltüntetett területen lévő és kereskedelmi tevékenység célját szolgáló telek tulajdonosa, továbbá a biztosítási, távközlési tevékenység és üzemanyagtöltő állomás célját szolgáló telek tulajdonosa, mely esetekben a telekadó mértéke 354 Ft/m2.”

2. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2019. november 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére