Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1)-(2) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1), (3), (6) bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (3) bekezdésében, 58. § (2)-(3) bekezdésében, 62. § (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 80. § (1)-(2) bekezdésében, 84. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § A R. 7. számú mellékletének A)-B) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A) Szociális jellegű bérlakások lakbérének mértéke, melyek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

Komfort fokozat Övezet/mérték (Ft/m2/hó)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
1. Összkomfortos 377,2 291,9 291,9 291,9 291,9 248,3 248,3 291,9
2. Komfortos
- gázfűtéses 336,1 253,3 253,3 253,3 253,3 207,2 207,2 253,3
- egyéb fűtési módú 268,6 212,0 212,0 212,0 212,0 183,6 183,6 212,0
3. Félkomfortos 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3
4. Komfort nélküli 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2
5. Szükséglakás 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3

B) A nyugdíjasház bérlői által fizetendő külön szolgáltatások díja: 8.627,- Ft/hó/fő, mely díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.”

3. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2019. november 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. számú melléklet a 29/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

„4. számú melléklet a 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

A bérlőkiválasztási jog térítési díja

a térítési díj egy évre számított összege a térítési díj egy hónapra számított összege
a./ egyszobás lakásnál 591.500 Ft 49 290 Ft
b./ másfél szobás lakásnál 653.000 Ft 54 420 Ft
c./ kétszobás lakásnál 711.000 Ft 59 250 Ft
d./ két és félszobás lakásnál 833.000 Ft 69 420 Ft
e./ háromszobás lakásnál 951.000 Ft 79 250 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére