Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 31/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az elhunyt elhalálozásakor kaposvári állandó lakhellyel rendelkezett, a 2. melléklet 1.-5. pontjaiban meghatározott nettó díjakból 13 103 Ft kedvezmény illeti meg az eltemettetőt.”

2. § A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2019. november 28.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 31/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

„2. számú melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

A temetkezési helyek, illetőleg az újraváltás díjáról

1. Gyermeksírhely 25 évre: 20.275 Ft
2. Felnőttsírhely 25 évre
Felnőtt 1-es sírhely 25.175 Ft
Felnőtt 2-es sírhely 33.215 Ft
Szakasz körüli 1-2 sor egyes sírhely 27.380 Ft
Szakasz körüli 1-2 sor kettes sírhely 36.910 Ft
Szegélysírhely 1 személyes (félszegély) 27.480 Ft
Szegélysírhely 2 személyes 33.635 Ft
Sarokszegély sírhely 2 személyes 35.595 Ft
3. Sírbolt 60 évre Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben:
2 személyes kripta építésére 81.955 Ft
4 személyes kripta építésére 135.245 Ft
6 személyes kripta építésére
8 személyes kripta építésére
9 személyes kripta építésére
12 személyes kripta építésére
12 személyes sarokkripta építésére
24 személyes kripta építésére
182.715 Ft
252.150 Ft
259.455 Ft
281.380 Ft
337.655 Ft
427.555 Ft
4. Sírbolt 60 évre Keleti temetőben:
2 személyes kripta építésére 101.150 Ft
4 személyes kripta építésére 170.005 Ft
6 személyes kripta építésére
8 személyes kripta építésére
9 személyes kripta építésére
12 személyes kripta építésére
12 személyes sarokkripta építésére
24 személyes kripta építésére
233.510 Ft
322.240 Ft
331.580 Ft
359.600 Ft
434.985 Ft
546.405 Ft
5. Urnahely 10 évre
Urnafülke egyszemélyes 22.375 Ft
2 személyes urnafülke (kolumbárium) 28.825 Ft
4 személyes urnafülke (kolumbárium) 40.025 Ft
Urnahely 20 évre
Urnasír 2 személyes
Urnasír 4 személyes
36.995 Ft
55.490 Ft
Urnakripta 2 személyes
Urnakripta 4 személyes
Szent Erzsébet kápolna
36.995 Ft
55.490 Ft
70.850 Ft
6. Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített temetkezési helyek sírhely-előkészítési díja a csontmaradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett: 18.605 Ft

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

2. melléklet a 31/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A temetői létesítmények igénybevételéért fizetendő díj: 34 100 Ft

2. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak:

Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő) 3.960 Ft
Ravatalozás 10.620 Ft
A temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő halott szállítás 1.530 Ft
Urnaelhelyezés 8.560 Ft
Sírásás normál (koporsós temetés esetén) 30.250 Ft
Sírásás mélyített (koporsós temetés esetén) 33.745 Ft
Gyermeksírhely ásása 6.565 Ft
Sírhelynyitás normál (koporsós temetés esetén) 30.250 Ft
Sírhelynyitás mélyített (koporsós temetés esetén) 33.745 Ft
Sírhelynyitás gyermeksír esetén 6.565 Ft
Sírhelynyitás, zárás kripta esetén 18.700 Ft
Sírhelynyitás, zárás urnakripta esetén 6.600 Ft
Urnasírhely nyitás normál 8.800 Ft
Urnasírhely nyitás sírban 8.800 Ft
Sírbahelyezés 440 Ft
Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén) 10.985 Ft
Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén) 12.085 Ft
Gyermeksírhely visszahantolása 2.200 Ft
Exhumálás 8.800 Ft
Urna elhelyezése kriptában 9.271 Ft
Urna elhelyezése sírban 9.271 Ft
Szórás 14.645 Ft

3. A városi köztemetőkben - a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:

Keleti temetőben 5.959 Ft/munka
Nyugati, Déli, Kaposfüredi, Szentjakabi, Töröcskei és Toponári temetőkben 4.654 Ft/munka

Fenti összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére