Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 24/2020. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a már megkötött szerződésekre a szerződő felek egyező akarata alapján lehet csak alkalmazni.

Kaposvár, 2020. június 11.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe: A „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról szóló 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás:
Azon diákok anyagi támogatásának növelése és ösztönzése, akik vállalják, hogy szakképzettség megszerzése után városunkban helyezkednek el, ezzel is a hiányszakmák kialakulásának lehetőségét csökkentve. Költségvetési többletkiadást eredményez, amihez a fedezetrendelkezésre áll. Nincs Nem jelentős Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A hiányszakmák kialakulásának lehetőségét szeretnénk csökkenteni a támogatás összegének emelésével.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Kevesebb végzett szakembert tudnánk városunkban tartani szakképzettségük megszerzése után.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:
Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak.

  Vissza az oldal tetejére