Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 43/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) * 

(2) * 

3. § (1) E rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. november 1-től kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2. § (1) bekezdése 2022. január 1-jén, 2. § (2) bekezdése 2021. április 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2020. november 19.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe: Előterjesztés a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló önkormányzati rendeletről
Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás:
A vendéglátó teraszok díjmentességével a vállalkozók terhei csökkenthető a pandémia ideje alatt. A költségvetési bevételek csökkennek. Nincs Nem jelentős Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A járványügyi korlátozások miatt a vendéglátó egységek forgalma nagy mértékben visszaesik, csak házhozszállítással szolgáltathatnak. A téli teraszok közterületen tartása a veszélyhelyzet ideje alatt ne járjon többletköltségekkel a vállalkozóknak.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a vendéglátó egységek üzemeltetőinek gazdasági helyzete romlik, veszélybe kerül a tevékenységük folyamatos fenntartása ebben a rendkívüli helyzetben.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:
Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll.

  Vissza az oldal tetejére