Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 12/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2020. (XI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint egyes, még hatályba nem lépett rendelkezéseinek a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. § (1) * 

(2) * 

2. § * 

3. § (1) A R. 1. § (1) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A R. 1. § (2) bekezdése és a R. 2. §-a 2021. április 1-jén lép hatályba.

Kaposvár, 2021. március 17.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet címe: A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint egyes, még hatályba nem lépett rendelkezéseinek a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről.
Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Egyéb hatás:
A vendéglátó teraszok díjmentességével a vállalkozók terhei csökkenthető. A költségvetési bevételek csökkennek. Nincs Nem jelentős Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A járványügyi korlátozások miatt a vendéglátó egységek forgalma nagy mértékben visszaesik, helyben fogyasztás nem lehetséges. A vendéglátóegységek a vendégforgalom felé való megnyitása esetén is az egészség megőrzése érdekében ösztönözni kell a vendéglátóegységek üzemeltetőit a biztonságos védőtávolság megtartására, amelyet leginkább az üzleten kívüli területen lehet biztosítani.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A vendéglátó egységek üzemeltetőinek gazdasági helyzete romlik, veszélybe kerül a tevékenységük folyamatos fenntartása, a biztonságos védőtávolság biztosítása során.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:
Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll.

  Vissza az oldal tetejére