Indokolás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 40/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól szóló 5/2019. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe, az épített környezet alakításáról szóló és védelméről szóló 1977. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2022. december 1. napjával lép hatályba.

(2) A rendelet 3. §-a 2023. január 1. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 4. §-a 2023. március 15. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2022. november 24.

Szita Károly dr. Csillag Gábor
polgármester jegyző

1. melléklet a 40/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére
//