Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/1996. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló önálló vízmérővel nem rendelkező lakások esetében alkalmazásra kerülő víz- és csatornadíj áthárításra vonatkozó éves normáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőjére való áthárításról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet 2. § (1) bek. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a tulajdonában álló önálló vízmérővel nem rendelkező lakások esetében alkalmazásra kerülő víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó éves normáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának tulajdonában álló bérbeadás útján hasznosított mindazon lakásra kiterjed, melyben a vízfogyasztás vízmérővel vagy mellékvízmérővel nem mérhető.

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó lakás esetén a lakás bérlője a rendelet mellékletében a lakás szobaszáma és komfortfokozata alapján kiszámított víz- és csatorna mennyiségi norma és a fővárosban érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egy-tizenketted részét köteles a (3) bekezdésben foglalt módosító tényezők figyelembevételével - a lakbéren felül - közüzemi vízfogyasztásért és csatornahasználásért a bérbeadónak díjmegtérítésként havonta megfizetni.

(2) A havi díjmegtérítés összegét a bérlő a lakbér megfizetésével egy időben köteles a bérbeadónak megfizetni.

(3) A rendelet melléklete alapján kiszámított díjmegtérítés a lakásban bejelentéssel rendelkező személyek számától függően a következők szerint módosul:

a) amennyiben a lakás szobaszáma a lakásban bejelentett lakcímmel rendelkező személyeknek az 1/1994. (II. 1.) B-L. Ö. sz. rendeletben meghatározott lakásigénye mértékének felső határát meghaladja, úgy ahány fővel a lakásban a bejelentett személyek száma kevesebb, annyiszor 15%-kal kell a díjmegtérítés összegét csökkenteni.

b) amennyiben a lakás szobaszáma a lakásban bejelentett lakcímmel rendelkező személyeknek az 1/1994. (II. 1.) B-L. Ö. sz. rendeletben meghatározott lakásigénye mértékének felső határát nem éri el, úgy ahány fővel a lakásban a bejelentett személyek száma több, annyiszor 5%-kal kell a díjmegtérítés összegét növelni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározottak szerinti a díjmegtérítés összegének módosítására, a bérlő Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalához benyújtott kérelmére, valamint hivatalból kerülhet sor a kérelem benyújtását, illetve a lakók létszáma változásának bejelentését követő második hónap elsejével.

3. § A rendelet 1996. szeptember 1-ével lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybelépéskor fennálló jogviszonyok esetén is alkalmazni kell.

Dr. Xantus Judit sk. Karsai Károly sk.
jegyző polgármester

Melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 20/1996. (VII. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Víz-, csatorna (mennyiség) normái m3/év
Komfortfokozat 1 1+1/2 2 2+1/2 3 3+1/2 4 és több
s z o b a s z á m
Összkomfort 154 187 220 253 286 319 352
Komfortos 140 170 200 230 260 290 320
Félkomfortos 98 119 140 160 182 203 2204
Komfort nélküli 70 85 100 115 130 145 160
És szükséglakás

  Vissza az oldal tetejére