Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2000. (VII. 5.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztásának tilalmáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet figyelembevételével a közterületen történő szeszesital fogyasztásának tilalmáról a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezés

1. § Az önkormányzati rendelet hatálya a Budapest Belváros-Lipótváros V. kerület közigazgatási területére terjed ki.

Szeszesital fogyasztásának szabályai

2. § (1) Tilos a szeszesital fogyasztása:

a) a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen;

b) a társasházi lakóépületek közös területére nyíló üzletek előtt, amennyiben azt a társasház közgyűlése megtiltja.

(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés a) pontjának rendelkezései alól:

- az érvényes közterület- használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységek nyitvatartási időben;

- az engedéllyel szervezett alkalmi rendezvények.

3. § (1) * 

(2) * 

Értelmező rendelkezés

4. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

b) szeszesital: gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.

Záró rendelkezés

5. § A rendelet 2000. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Rónaszéki László
jegyző
Karsai Károly
polgármester

  Vissza az oldal tetejére