1/2004. (I. 21.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

a költségvetés és a zárszámadás mellékleteként tájékoztatásul bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről

Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 118. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi rendelet alkotja.

1. § Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni - a kötelező mellékleteken túlmenően - az Áht. 116. § 4., 6., 8., 9. és 10. pontja alapján az alábbi mérlegeket és kimutatásokat:

1. Az önkormányzati adósságot éven belüli és éven túli bontásban az 1. sz. melléklet szerint.

2. Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. számú melléklet szerint, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit a 2/a. számú melléklet szerint. Tervezéskor az előzetes adatok, zárszámadáskor a tényleges adatok alapján.

3. Az Önkormányzat vagyonkimutatását (csak zárszámadáskor) a 3. számú melléklet szerint.

4. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve a 4. számú melléklet szerint.

5. A közvetett támogatásokat az 5. számú melléklet szerint.

2. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2004. (I. 21.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2004. (I. 21.) önkormányzati rendeletéhez

3. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2004. (I. 21.) önkormányzati rendeletéhez

4. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2004. (I. 21.) önkormányzati rendeletéhez

5. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2004. (I. 21.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére