Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdés a) pontjában és 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata:

a) Díszpolgári Cím és Érdemkereszt,

b) Érdemkereszt,

c) A Jövő Városáért Díj,

d) Pro Civibus Díj,

e) Közszolgálati Érdemérem,

f) Belváros Egészségügyéért Díj,

g) Belváros Művelődéséért Díj,

h) Kölcsey Ferenc Díj, Pilinszky Emlékérem,

i) Belváros Szociális Munkáért Díj,

j) Reitter Ferenc Díj,

k) Szent György Díj,

l) * 

m) * 

n) *  Szent Flórián Díj

o) *  Belvárosi Bölcsődei Díj-at alapít.

2. § (1) Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Díszpolgára kitüntető Cím és Érdemkereszt a kerület Önkormányzatának legmagasabb elismerése, amely adományozható annak a személynek, aki a Belváros-Lipótváros javára kifejtett munkásságával, megbecsülést kiváltó tevékenységével hozzájárult a kerület fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez.

(2) A Díszpolgári Cím és Érdemkereszt egyfokozatú. * 

(3) A Cím adományozásával együtt jár:

a) oklevél,

b) kicsinyített kereszt,

c) Belvárosi jelvényt ábrázoló aranygyűrű,

d) Belváros címerét tartalmazó zászló,

e) emlékplakett,

f) Belváros jelvény arany színben.

(4) A Díszpolgári Cím és Érdemkereszt adományozására évente egyszer, 1 személy részére vagy az október 23-ai ünnep alkalmával vagy a Lipót-napok keretében kerül sor.

(5) A Díszpolgári Cím és Érdemkereszt adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, amely a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap tízszerese.

(6) *  A 80. évét betöltött Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Díszpolgára egyéni kérelmére a Polgármester kivételes méltányosságból havi járadékot állapíthat meg. A járadék összege nettó 100.000 Ft/hó. A járadékra való jogosultág a kérelem beadását követő hónap első napjától a Díszpolgár élete végéig kerül megállapításra.

(7) Az oklevél tartalmát, a Cím és Érdemkereszt, a Belváros jelvényt ábrázoló aranygyűrű, a Belváros címerét tartalmazó zászló és emlékplakett leírását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3. § (1) Érdemkereszt adományozható a köz érdekében kifejtett bármely kimagasló tevékenységért. Az elnevezésnek a tevékenység konkrét megnevezését is tartalmaznia kell.

(2) Az Érdemkereszt egyfokozatú.

(3) Az Érdemkereszt adományozásával együtt jár:

a) oklevél,

b) kicsinyített kereszt,

c) Belváros jelvény arany színben,

d) emlékplakett.

(4) Az Érdemkereszt adományozására évente egyszer, legfeljebb 2 személy részére vagy az október 23-ai ünnepség alkalmával vagy a Lipót-napok keretében kerül sor.

(5) Az Érdemkereszt adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, mely a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap nyolcszorosa.

(6) Az Érdemkereszt, a kicsinyített kereszt, az oklevél és az emlékplakett leírását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) A Jövő Városáért Díj adható azon polgárok részére akik a városrész megújulása érdekében jelentős innovatív munkát végeznek.

(2) A díj egyfokozatú.

(3) A díj adományozásával együtt jár:

a) emlékplakett,

b) Jövő Városa jelvény,

c) oklevél.

(4) A Jövő Városáért Díj adományozására évente egyszer, legfeljebb 3 személy illetve közösség részére a Belvárosi Fesztivál alkalmával (május utolsó hete vagy június első hete) kerül sor.

(5) A Jövő Városáért Díj adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, amely a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap nyolcszorosa.

(6) A Jövő Városáért Díj leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1) Pro Civibus Díj azoknak adható, akik a kerület és a köz érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.

(2) A díj egyfokozatú.

(3) A díj adományozásával együtt jár:

a) oklevél,

b) Belváros jelvény arany színben,

c) emlékplakett.

(4) A Pro Civibus Díj évente egyszer adományozható, legfeljebb 3 egyén és 1 közösség részére, átadására a március 15-i ünnep alkalmával kerül sor.

(5) A Pro Civibus Díj adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, amely a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap nyolcszorosa.

(6) A Pro Civibus Díj és az oklevél leírását a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1) Közszolgálati Érdemérem adományozható az Önkormányzat dolgozóinak és vezetőinek, akik legalább 5 éves közszolgálati-közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkeznek és példaértékű, magas színvonalú munkát végeznek a köz érdekében.

(2) Az érdemérem három fokozatú, arany, ezüst, bronz.

(3) Az érdemérem adományozásával együtt jár:

a) oklevél,

b) kicsinyített Közszolgálati Érdemérem,

c) az érem fokozatának megfelelő színű Belváros jelvény,

d) emlékplakett.

(4) *  A Közszolgálati Érdemérem adományozására évente egyszer, legfeljebb 9 személy részére a Köztisztviselői Nap alkalmával kerül sor.

(5) A Közszolgálati Érdemérem adományozása egyszeri pénzjutalommal jár:

a) arany fokozat esetén a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap hatszorosa, (3 személy részére)

b) ezüst fokozat esetén a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap ötszöröse (3 személy részére)

c) bronz fokozat esetén a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap négyszerese (3 személy részére)

(6) A Közszolgálati Érdemérem, az oklevél, a kicsinyített Közszolgálati Érdemérem és az emlékplakett leírását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Belváros Egészségügyéért Díjat az V. kerület Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága *  a kerületi lakosok egészségének megőrzéséért kiemelkedő munkát végzők tevékenységének elismeréseként adja.

(2) A díj adományozásával együtt jár az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság által meghatározott összegű pénzjutalom, amely a Belváros-Lipótváros Önkormányzat éves költségvetéséből az Egészségügyi és Szociális Bizottság *  részére biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) A díj adományozására évente egyszer maximum 3 fő részére a Semmelweis napi ünnep alkalmával kerül sor.

(4) A díj odaítélésének részletes szabályait Egészségügyi és Szociális Bizottság *  határozza meg és dönt a díjak odaítéléséről.

(5) A Belváros Egészségügyéért Díj leírását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

8. § (1) A Belváros Művelődéséért Díjat az V. kerület Önkormányzatának Oktatási Bizottsága *  a területéhez tartozó, kimagasló tevékenységet végző személyek és közösségek tevékenységének elismeréseként adja.

(2) A díj adományozásával együtt jár az Oktatási Bizottság *  által meghatározott összegű pénzjutalom, amely a Belváros-Lipótváros Önkormányzat éves költségvetéséből az Oktatási Bizottság *  részére biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) A díj adományozására évente egyszer a Pedagógus Napon kerül sor.

(4) A díj odaítélésének részletes szabályait az Oktatási Bizottság határozza meg. Az Oktatási Bizottság *  5 személy illetve közösség tekintetében önállóan dönt a díjak odaítéléséről.

(5) A Belváros Művelődéséért Díj leírását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. § (1) A Kölcsey Ferenc Díjat és a Pilinszky Emlékérmet a kulturális tanácsnok javaslatára az V. kerület Önkormányzatának Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottsága adományozza az alábbiak szerint: * 

A Kölcsey Ferenc Díjat az V. kerület Önkormányzatának Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottsága *  a kerület érdekében kimagasló művészeti tevékenységet végző személyek és közösségek tevékenységének elismeréseként adja. A Pilinszky Emlékérmet az V. kerület Önkormányzatának Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottsága *  olyan személy, vagy közösség munkájának elismeréseként adja, aki a kerület közművelődéséért elismerésre méltó tevékenységet folytatott, illetőleg újszerű kezdeményezéseivel hozzájárult Belváros-Lipótváros kulturális életének gazdagításához.

(2) A Pilinszky Emlékérem adományozásával együtt jár 1 díszoklevél. Mindkét kitüntetés adományozásával együtt jár az Emberi jogi, Nemzetiségi és Egyházügyi Bizottság által meghatározott összegű pénzjutalom, amely a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat éves költségvetéséből a kulturális tanácsnok részére biztosított keretből kerül kifizetésre. * 

(3) A Kölcsey Ferenc Díj adományozására évente egyszer, legfeljebb 3 díjazott / személy illetve közösség/ részére, a Pilinszky Emlékérem adományozására évente egyszer, 1 díjazott /személy illetve közösség / részére a Magyar Kultúra Napján (január 22-én) kerül sor.

(4) A díj odaítélésének részletes szabályait a Kulturális, Emberi jogi és Kisebbségi Bizottság határozza meg és dönt a díjak odaítéléséről.

(5) A Kölcsey Ferenc Díj, valamint a Pilinszky Emlékérem és díszoklevél leírását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

10. § (1) A Belváros Szociális Munkáért Díjat az V. kerület Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága *  a kerületi lakosok szociális problémáinak megoldásában kiemelkedő munkát végzők tevékenységének elismeréseként adja.

(2) A díj adományozásával együtt jár az Egészségügyi és Szociális Bizottság *  által meghatározott összegű pénzjutalom, mely a Belváros-Lipótváros Önkormányzat éves költségvetéséből az Egészségügyi és Szociális Bizottság *  részére biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) Belváros Szociális Munkáért Díj adományozására évente egyszer, legfeljebb 3 fő részére, minden évben a Szociális Munka Napján kerül sor.

(4) A díj odaítélésének részletes szabályait az Egészségügyi és Szociális Bizottsága *  határozza meg és dönt a díjak odaítéléséről.

(5) A Belváros Szociális Munkáért Díj leírását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10/A. § (1) A Belvárosi Bölcsődei Díjat minden évben Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága a kisgyermekes családokat segítő, a szakterületükön kiemelkedő munkát végző bölcsődei dolgozók elismeréseként adja.

(2) A díj adományozásával együtt jár az Egészségügyi és Szociális Bizottság által meghatározott összegű pénzjutalom, mely a Belváros-Lipótváros Önkormányzat éves költségvetéséből az Egészségügyi és Szociális Bizottság részére biztosított keret terhére kerül kifizetésre.

(3) A Belvárosi Bölcsődei Díj adományozására évente egyszer, 1 fő részére, minden évben a Bölcsődék Napján kerül sor.

(4) A díj odaítélésének részletes szabályait az Egészségügyi és Szociális Bizottsága határozza meg és dönt az odaítéléséről.

(5) *  A Belvárosi Bölcsődei Díj leírását a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

11. § (1) A Reitter Ferenc Díjat az V. kerület Önkormányzatának Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottsága a kerület építészeti arculatának kialakításában, az épített környezet védelmében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és közösségek elismeréseként adja.

(2) A díj adományozásával együtt jár a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság által meghatározott összegű pénzjutalom, amely a Belváros-Lipótváros Önkormányzat éves költségvetéséből a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezési jogosultságába tartozó, a Polgármesteri Hivatal igazgatási szakfeladat címen elkülönített keretből kerül kifizetésre.

(3) A díj adományozására évente egyszer, legfeljebb 1 díjazott (személy illetve közösség) részére az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmával kerül sor. * 

(4) A Reitter Ferenc Díj meghatározott összegű és a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság dönt az elosztás arányáról.

(5) A Reitter Ferenc Díj (emlékplakett) és az oklevél leírását a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

12. § (1) Szent György Díj annak adható, aki a kerület közbiztonsága és a bűnmegelőzés érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.

(2) A Szent György Díj adományozásával együtt járó pénzjutalom a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap hatszorosa, amely a Belváros-Lipótváros Önkormányzat éves költségvetéséből kerül kifizetésre.

(3) A díj adományozására évente egyszer, legfeljebb 2 fő részére, minden évben a Szent György napi ünnepség alkalmával kerül sor.

(4) A díj adományozásával együtt jár:

a) emlékplakett,

b) oklevél.

(5) A Szent György Díjjal járó oklevél leírását a 11. sz. melléklet tartalmazza

13. § * 

14. § * 

14/A. § * 

(1) Szent Flórián Díj annak adományozható, aki a kerületben a katasztrófa-, tűzvédelmi feladatok ellátása során kiemelkedő helyállást tanúsít.

(2) A Szent Flórián Díj adományozásával együtt járó pénzjutalom a mindenkori kerületi köztisztviselői illetményalap hatszorosa, amely a Belváros-Lipótváros Önkormányzat éves költségvetéséből kerül kifizetésre.

(3) A díj adományozására évente egyszer 1 személy részére a Szent Flórián napi ünnepség keretében (május 4.) vagy a Belvárosi Fesztivál alkalmával (május utolsó/június első hete) alkalmával kerül sor.

(4) A díj adományozásával együtt jár:

a) emlékplakett,

b) oklevél.

(5) A Szent Flórián Díj (emlékplakett) és az oklevél leírását a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

14/B. § * 

E rendelet 2. §, 3. §, 4. §, 5. §, 6. §, 12. §, és 14/A. §-i szerint alapított önkormányzati kitűntetések posztumusz is adományozhatók. * 

15. § (1) E rendelet 1. § (1) bekezdés a), b), c), d), e), f) g) h) i) j), k), n) o) pontja esetén a kitüntetések adományozására a javaslatot az átadást megelőző 60 napig: * 

a) bármely települési és nemzetiségi képviselő,

b) az önkormányzat:

ba) polgármestere,

bb) jegyzője,

bc) sportkérdésekben illetékes bizottsága,

c) kerületi:

ca) polgárok,

cb) intézmények,

cc) rendészeti szervek,

cd) érdekképviseleti szervek,

cf) szakmai egyesületek,

cg) egyházak képviselői,

ch) kerületben működő oktatási intézmények pedagógusai,

ci) kerületi sportegyesületek,

d) az érintett:

da) oktatási intézmények pedagógusai,

db) sportegyesületek.

(2) A javaslattétel lehetőségéről a felhívást az önkormányzat hivatalos hirdetményeit megjelentető médiumokban *  közzé kell tenni. A javaslat beadása folyamatos. A javaslatot a bizottsági elismerésekre az illetékes szakbizottságok elnökeihez, a képviselő-testület által díjazottakra a Polgármesterhez kell benyújtani.

(3) A 2-6. §, a 12. § és a 14/A. §-ban foglalt díjak adományozására a javaslatokat a hatáskörileg illetékes bizottságok, a frakcióvezetők, és a mindenkori munkáltató véleményének figyelembe vételével a Polgármester terjeszti elő. * 

(4) * 

(5) * 

(6) A kitüntetések odaítéléséről a képviselő-testület az önkormányzati törvény vonatkozó szakaszai figyelembe vételével, minősített többséggel határoz. A kitüntetéseket a Polgármester, a bizottsági díjakat a bizottsági elnök adja át.

16. § (1) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

(2) Mindazon személyek, akik e rendelet alapján elismerésben részesülnek, a kitüntetéseket annak visszavonásáig korlátozás nélkül viselhetik.

17. § (1) Ezen rendelet a 7. § kivételével 2007. szeptember 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg a 22/1999. (V. 19.), a 21/2001. (VI. 26.), a 38/2001. (XI. 20.), a 23/2003. (VII. 11.) és a 41/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet 7. §-a és 6. számú melléklete 2007. május 30-án lép hatályba.

dr. Rónaszéki László Rogán Antal
jegyző polgármester

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Díszpolgári Cím és Érdemkereszt adományozásáról szóló oklevél tartalma:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata oklevele Díszpolgári Cím és Érdemkereszt adományozásáról

..................................................... .......................................................
Jegyző Polgármester

Az érdemkereszt leírása:

Arany-kék szalagon függő, koronával, kardokkal ékesített fehér Lipót-kereszt, rajta - zöldkoszorúban - Belváros-Lipótváros címere arany színben. Tokban.

A kivitel műszaki leírása:

A szalag 70 mm hosszú, 40 mm széles, hosszában osztott arany-kék mezőjű, ripsz, kitüntetéses szalag, hátul, fenn bross felerősítéssel, alul csúcsban, karikában végződik. A Lipót-kereszt koronával és kardokkal, fehér csiszolt rekesz-tűzzománc, préselt, kivágott vörösréz alapon. A kereszt felső ágán plasztikus fém, préselt-kivágott korona, rátétként forrasztva. A kereszt közepén ugyancsak rátétként forrasztva a koszorús, zománcozott belvárosi címer. A kereszt átmérője 45 mm, a kardoké 50 mm. Fémszín: galvanizált aranybevonat. A tok 160 x 100 mm-es, álló formátumú, világoskék színű, belül sötétkék bársony.

Az aranygyűrű leírása:

Tizenöt grammos, változó bőségű, 585 ezrelékes, zöldes-sárga aranyból, Belváros-Lipótváros címerének belülről lefedett vésetével készülő gyűrű.

(Típusa: jubileumi gyűrű, fazonszáma: 207-0000-8)

A zászló leírása:

a) Színei: vörös, arany; égszínkék-(azonosak Budapest, 1990. szeptemberében elfogadott zászlajának színeivel. Az aranyszínű mezőben helyezkedik el Belváros-Lipótváros címerrajzolata griffek nélkül.

b) Színei: arany, égszínkék (azonos Pest város 1703. évi Diploma Leopoldinumban leírtakkal). Az arany és kék mezőben, arányosan Belváros-Lipótváros címerrajzolata helyezkedik el griffekkel, vagy griffek nélkül.

Az emlékplakett leírása:

Harmincöt milliméter átmérőjű, 1.5 mm vastag vert ezüst plakett. Egyik oldalán a Széchenyi lánchíd rajzolatával, a koronás, magyar címerrel és következő feliratokkal: „Engem nem hagy el a reménység, hogy előre megyünk” Jókai Mór, továbbá: EMLÉKÉREM, a másik oldalán Belváros-Lipótváros címerével és a következő felirattal: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 1990.X.23.

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Az érdemkereszt leírása:

Arany-kék szalagon fehér Lipót-kereszt, felső ágában koronával, rajta középen Belváros-Lipótváros címerével, arany színezéssel, tokban.

A kivitel műszaki leírása:

A szalag 70 mm hosszú, 40 mm széles, hosszában osztott arany-kék mezőjű, ripsz, kitüntetéses szalag, hátul, fenn bross felerősítéssel, alul csúcsban, karikában végződik.

Vörösrézből préselt-kivágott, fehér, csiszolt, rekesz-tűzzománc, 45 mm átmérőjű.

Lipótkereszt.

Felső ágában, a tűzzománc síkjában a magyar korona. Közepén, rátétként a zománcozott belvárosi címer. A Lipót-kereszt hátoldalán is bross a felerősítéshez. Fémszín: galvanizált arany. Tok: 160 x 100 mm, álló formátumú, fa vázas, süllyesztett sötétkék bársony alapú, fehér, vattázott tükörrel, kívül világoskék műbőr bevonattal, kapcsos zárással.

A kicsinyített érdemkereszt leírása:

Kis, fehér Lipót-kereszt.

A kivitel műszaki leírása:

Ezüstből préselt-kivágott, csiszolt, fehér rekesz-tűzzománcozott Lipót-kereszt hátul forrasztott szúrókával. Átmérője: 10 mm. Fémszín: galvanizált arany. Kis, világoskék tokban.

Az oklevél tartalma:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata oklevele az Érdemkereszt adományozásáról.

..................................................... .......................................................
Jegyző Polgármester

Az emlékplakett leírása:

Harmincöt milliméter átmérőjű, 1.5 mm vastag vert ezüst plakett. Egyik oldalán a Széchenyi lánchíd rajzolatával, a koronás, magyar címerrel és következő feliratokkal: „Engem nem hagy el a reménység, hogy előre megyünk” Jókai Mór, továbbá: EMLÉKÉREM, a másik oldalán Belváros-Lipótváros címerével és a következő felirattal: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 1990.X.23.

3. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

A Jövő Városáért Díj leírása:

Téglalap alakú, csiszolt üvegből készült díj, amelynek mérete: kb. 20 x 10 x 3 cm.

Felirat: A Jövő Városáért Díj, évszám

Feliratozási technika: gravírozás, az adott helyeken festékkel kiöntve.

A Jövő Városáért jelvény leírása:

A jelvény négyzet alakú, narancs színű alapon a „Jövő Városáért”megnevezésből a nagy V. betű fehér színben látható rajta. Mérete: kb. 1,5 x 1,5 cm.

Anyaga: réz alapon műgyanta bevonattal.

Az oklevél tartalma:

A Jövő Városáért Díj ............ részére - a városrész megújulása érdekében végzett jelentős innovatív munkájáért.

Dátum:

..................................................... .......................................................
Jegyző Polgármester

4. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Pro Civibus Díj leírása:

Kör alakú, felül kiálló koronás díj, középen rátéve a belvárosi címer, felette a PRO CIVIBUS felirat, alul nemzetiszín szalaggal átkötött tölgy és babér koszorúval.

A kivitel műszaki leírása:

Vörösrézből préselt-kivágott kitüntetés, csiszolt rekesz-tűzzománc díszítéssel, közepén rátétként a címer. Átmérője: 50 mm. Fémszín: galvanizált arany. Hátoldalán - a felerősítéshez - forrasztott bross. A tok 160 x 100 mm-es, álló formátumú, világoskék színű, belül sötétkék bársony.

Az oklevél tartalma:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata oklevele a Pro Civibus Díj adományozásáról.

..................................................... .......................................................
Jegyző Polgármester

Az emlékplakett leírása:

Harmincöt milliméter átmérőjű, 15 mm vastag vert ezüst plakett. Egyik oldalán a Széchenyi lánchíd rajzolatával, a koronás. magyar címerrel és következő feliratokkal: „Engem nem hagy el a reménység, hogy előre megyünk” Jókai Mór, továbbá: EMLÉKÉREM, a másik oldalán Belváros-Lipótváros címerével és a következő felirattal: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 1990.X.23.

5. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Közszolgálati Érdemérem leírása:

Arany-kék szalagon függő, sugaras, hétágú csillag, koronával ékesítve, rajta fehér alapon, zöld koszorúban Belváros-Lipótváros címere. Arany, ezüst, bronz színben,tokban.

A kivitel műszaki leírása:

A szalag 70 mm hosszú, 40 mm széles, hosszában osztott arany-kék mezőjű, ripsz, kitüntetéses szalag, hátul, fenn bross felerősítéssel, alul csúcsban, karikában végződik.

A csillag préselt-kivágott vörösréz, közepén kerek, fehér, csiszolt, rekesz-tűzzománc mező.

Átmérője: 50 mm. Felső ágán préselt-kivágott, plasztikus korona vörösrézből forrasztva, közepén a fehér mezőben, rátétként a koszorús belvárosi címer. Fémszín: galvanizált arany, ezüst, bronz. A kitüntetés hátoldalán is forrasztott bross a felerősítéshez. A tok 160 x 100 mm-es, álló formátumú, világoskék színű, belül sötétkék bársony.

Az oklevél tartalma:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata oklevele a Közszolgálati érdemérem arany (ezüst, bronz) fokozatának adományozásáról

..................................................... .......................................................
Jegyző Polgármester

A kicsinyített Közszolgálati Érdemérem leírása:

Kisméretű sugaras, hétágú csillag koronával, belvárosi címerrel, arany, ezüst, bronz színben.

A kivitel műszaki leírása:

Vörösrézből préselt-kivágott, hétágú csillag, fenn plasztikus koronával, közepén fehér, csiszolt rekesz-tűzzománc mező, benne a belvárosi címer sziluettje. Átmérője: 11 mm.

Felerősítés: forrasztott szúrókávai. Fémszín: galvanizált arany, ezüst, bronz. Kis, világoskék tokban.

Az emlékplakett leírása:

Harmincöt milliméter átmérőjű, 15 mm vastag vert ezüst plakett. Egyik oldalán a Széchenyi lánchíd rajzolatával, a koronás. magyar címerrel és következő feliratokkal: „Engem nem hagy el a reménység, hogy előre megyünk” Jókai Mór, továbbá: EMLÉKÉREM, a másik oldalán Belváros-Lipótváros címerével és a következő felirattal: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 1990.X.23.

6. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Belváros Egészségügyéért Díj leírása:

Az emlékplakett Makodi Sándor Gyula szobrászművész alkotása.

A díj leírása:

A bronzból készült, íves, talpra állítható 14x11 cm-es emlékplakett, cizellált, patinázott. Egyik oldalán Szent Kozma és Szent Damján egészalakos megformálásával, hátoldalán „Belváros Egyészségügyéért Díj” felirattal és az adományozás évszámával.

7. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

A Belváros Művelődéséért Díj Józsa Judit kerámiaszobrász, művészettörténész alkotása.

A díj technikai leírása:

30 cm átmérőjű, kétszer égetett, arany-ezüst mázas kerámia dombormű, amely zöld színű háttérre rögzített, falra akasztható, fa keretben. Ennek belső mérete: 40x45 cm, a fakeret vastagsága 3cm, így a teljes méret: 43x48 cm.

A díj művészettörténeti leírása:

A Művelődéséért Díj kör alakú kompozíciójának közepén nyitott könyvmotívumot látunk, amely a bölcsesség és a kinyilvánított isteni titkok szimbóluma. Az emberiség leghíresebb könyvei - a Biblia, a Korán, a Tóra és a kínai Dalok könyve (Si-King) - is mind gyűjtemények, kő és agyagtáblák, papirusztekercsek voltak, vagy csak szájhagyomány éltette őket. Így például a védákat is, ahol a könyv a szöveg tudója, maga a „tanítómester”, az ember volt. Továbbá a magyar viseleteink zsinóros sújtás-motívumára nem véletlenül emlékeztetően, a nyitott könyv motívumból emelkedik fel, a magyar népművészet kiemelkedően fontos és ősi szimbóluma, felfelé tekeredve és haladva, az okosság és a termékenység jelképe - az életfüvét szájában tartó kígyó. Mindezt kétoldalt kétkarú, egymás felé hajló, rácsos, lépcsős, létrára emlékeztető motívum fogja össze, egy kerek egységbe. E létra az ember okosságban, művelődésben tett felfelé kapaszkodása mellett, utal az ősvallásunk sámánlétrájára, az égi és földi dolgok összekötőjére, és ugyanakkor a bibliai Jákob lajtorjájára is.

8. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Kölcsey Ferenc Díj leírása:

A 11,5 cm átmérőjű bronz plakett a Himnusz költőjét érett férfikorában ábrázolja az 1835-ben Anton Einsle által festett, a Magyar Tudományos Akadémián található képnek megfelelően. A plakett egyik oldalán a költő képmása mellett a KÖLCSEY FERENC DÍJ felirat, valamint születésének (1790.) és halálának (1838) évszáma van elhelyezve. A plakett hátoldalán Belváros-Lipótváros címere, félkörívben elhelyezve a BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT felirat, valamint a címer alatt a díjadományozó neve - BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT EMBERI JOGI, NEMZETISÉGI ÉS EGYHÁZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL - szerepel. * 

Az emlékplakett díszdobozban kerül átadásra.

A díszdobozba helyezett (rögzített) bronz lapon a következő gravírozott felirat van: A DÍJAZOTT NEVE + az aktuális évszám.

A kivitel műszaki leírása:

A Barabás Márton szobrászművész által készített bronz emlékplakett méretei: 11,5x0,8 cm.

A mélyzöld, velúrbársony borítású, réz pántokkal ellátott, belül fehér matt selyemmel bevont díszdoboz mérete: 15x17x3,5 cm.

A bronzlap méretei: 8,5x1,5 cm.

A Pilinszky Emlékérem leírása:

Az emlékérem 10 cm x kb. 0,8 cm bronz plakett, cizellált, patinázott, főoldalán Pilinszky János portréját ábrázolja érett férfi korában, oldalán Pilinszky Emlékérem Belváros-Lipótváros Önkormányzata felirattal körbevéve. Mivel az emlékérem számozott példányszámban kerül kibocsátásra, ezért hátoldalán a példányszám megjelölése látható. Az emlékérem Fekete Géza szobrászművész alkotása, fehér selyembélésű bordó bársony díszdobozban.

A díszoklevél leírása:

A díszoklevél 35 x 26 cm nagyságú, merített papír, egyedi kézzel festett oklevél, Szalay Katalin kódexíró alkotása, mely a Pilinszky Emlékérem adományozásáról szól és tartalmazza a díjazott és adományozó nevét és az aktuális évszámot.

9. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Belváros Szociális Munkáért Díj leírása

A díj: egy férfi alakot formázó, az ölében halaskosarat tartó bronz szobor. A talapzat egyik oldalán kis réztábla: Belváros Szociális Munkáért felirat és évszám szövegrésszel, a másik oldalon a díjazott nevével.

A kivitel műszaki leírása:

A talapzat 12,8 x 12, x 2,9 cm-es megmunkált fa. A bronzból Jengibarjan Mamikon *  szobrászművész által készített kisplasztika mérete: 32 x 9 cm.

10. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

A Reitter Ferenc Díj leírása:

Emlékplakett Reitter Ferenc kidomborodó képmásával, mely alatt körbefut a felirat: REITTER FERENC DÍJ. Az emlékplakett hátoldalán a következő szöveg: BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZATA, alatta az aktuális évszám.

A kivitel műszaki leírása:

Tóth Ernő képzőművész által készített 100 mm átmérőjű és 15 mm magasságúra kiemelkedő bronz emlékplakett, Legend by Jousi L38 típusú 165x165x28 mm sötétkék bársony éremdobozban 100 mm-es sötétkék bársony érembetéttel. A tok fedelén alulra középre tájolva a felirat arany betűkkel: REITTER FERENC DÍJ (betűtípusa: Americana Extra Hu, 26p)

Az oklevél tartalma:

OKLEVÉL

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata

Reitter Ferenc Díjat adományoz .................................... részére.

..................................................... .......................................................
Polgármester Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

11. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Szent György Díjjal járó oklevél leírása:

Az oklevél tartalma:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata oklevele a Szent György Díj adományozásáról

..................................................... .......................................................
Jegyző Polgármester

Az emlékplakett leírása:

Harmincöt milliméter átmérőjű, 1.5 mm vastag vert ezüst plakett. Egyik oldalán a Széchenyi lánchíd rajzolatával, a koronás, magyar címerrel és következő feliratokkal: „Engem nem hagy el a reménység, hogy előre megyünk” Jókai Mór, továbbá: EMLÉKÉREM, a másik oldalán Belváros-Lipótváros címerével és a következő felirattal: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata 1990. X. 23.

12. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

13. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

A Szent Flórián Díj leírása:

Talpon álló plexiből készült emlékplakett benne gravírozva Szent Flórián alakja, valamint a díj megnevezése szitanyomattal, tetején színes „Jövő Városa” logó applikációval.

Talapzat mérete: 20 cm X 8 cm

Plakett mérete: 20 cm X 15 cm

Az oklevél tartalma:

OKLEVÉL

Belváros a Jövő Városa

SZENT FLÓRIÁN DÍJ

Szent Flórián alakja (grafika)

a kitüntetett neve

részére

aki a kerület katasztrófa-, tűzvédelmi feladatok ellátása során kiemelkedő helytállást tanúsított.

dátum.

.........................................................
polgármester

14. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2007. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

A Belvárosi Bölcsődei Díj leírása:

Petrás Mária szobrászművész által készített égetett samott alapanyagú, falra akasztható egyedi készítésű Babba Mária szobor, amely Szűz Máriát karjában a gyermek Jézussal ábrázolja, valamint a díj megnevezését.

A szobor mérete kb. 30 cm x 15 cm.

A díjjal járó oklevél leírása:

Szalay Katalin kódexíró alkotása, amelyen az adományozó és az adományozott neve, az aktuális évszám és a díj megnevezése szerepel.

Belvárosi Bölcsődei Díj......................részére a Belvárosban élő kisgyermekes családokért hozott áldozatos munkájáért.


  Vissza az oldal tetejére