Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelete

a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel érintett egyes rendeletek módosításáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel érintett egyes rendeleteket az alábbiak szerint módosítja:

1. § A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 38/2005. (XI. 15.) rendelet az alábbi 3. §-sal egészül ki:

„3. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2003. (V. 15.) rendelet az alábbi 10. §-sal egészül ki:

„10. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. § Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 31/2006. (VII. 17.) rendelet az alábbi 4. §-sal egészül ki:

„4. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. § A helyi címer, név és zászló használatának rendjéről szóló 45/2005. (XII. 20.) rendelet az alábbi 8. §-sal egészül ki:

„8. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. § *  Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2007. (IV. 19.) rendelet az alábbi 39. §-sal egészül ki:

„39. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

6. § *  Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 16/2007. (IV. 19.) rendelet az alábbi 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

7. § *  Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások elidegenítésének feltételeiről szóló 40/2007. (X. 19.) rendelet az alábbi 28. §-sal egészül ki:

„28. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

8. § *  Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére