Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel érintett egyes rendeletek módosításáról szóló 21/2009. (VI. 02.) rendelet módosításáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel érintett egyes rendeletek módosításáról szóló 21/2009. (VI. 02.) rendeletét (továbbiakban: ER) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az ER. az alábbi 5. §-sal egészül ki, ezzel egyidejűleg az 5. § 8. §-ra változik:

„5. § Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2007. (IV. 19.) rendelet az alábbi 39. §-sal egészül ki:

„39. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.””

2. § Az ER. az alábbi 6. §-sal egészül ki:

„6. § Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlővel terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 16/2007. (IV. 19.) rendelet az alábbi 20/A §-sal egészül ki:

„20/A § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.””

3. § Az ER. az alábbi 7. §-sal egészül ki:

„7. § Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások elidegenítésének feltételeiről szóló 40/2007. (X. 19.) rendelet az alábbi 28. §-sal egészül ki:

„28. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.””

4. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére