Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (X. 21.) önkormányzati rendelete

fizetési meghagyásos eljárásban részletfizetés, fizetésre halasztás engedélyezéséről

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: ötv.) 9. § (3) bekezdésének, 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alkotmány 44/a. § (1) bekezdés b) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat kérelmére indult fizetési meghagyásos eljárásban, az adós által benyújtott részletfizetési kérelem esetén a Polgármester legfeljebb 6 havi részletfizetést engedélyezhet. Az erről szóló nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal, a közjegyző által megküldött részletfizetés engedélyezéséről szóló kérelem kézbesítését követő 8 napon belül megküldi a közjegyző részére.

(2) Az Önkormányzat kérelmére indult fizetési meghagyásos eljárásban, az adós által benyújtott részletfizetési kérelemről a Polgármester lakbértartozás, kamatmentes kölcsöntartozás, fűtésdíjtartozás esetén az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérhet és legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezésétől dönthet, amennyiben

a) az adós több mint 6 hónapja munkanélküli vagy

b) az adós két hónapot meghaladó időtartamban ápolásra szoruló beteg vagy

c) az adós 3 vagy ennél több gyermeket tart el.

2. § Az Önkormányzat kérelmére indult fizetési meghagyásos eljárásban, az adós által benyújtott fizetésre halasztás engedélyezése kérelem esetén az Önkormányzat a fizetésre halasztást nem támogatja. Az erről szóló nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal, a közjegyző által megküldött fizetésre halasztás engedélyezéséről szóló kérelem kézbesítését követő 8 napon belül megküldi a közjegyző részére.

3. § (1) A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Rónaszéki László Rogán Antal
Jegyző Polgármester

  Vissza az oldal tetejére