Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 24.) önkormányzati rendelete

a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 12/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 12/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére