Indokolás

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetési zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról, felosztásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról, felosztásáról a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2013. (I. 21.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

- 19.655.778 ezer Ft költségvetési bevétellel

- 20.777.684 ezer Ft költségvetési kiadással

- 104.093 ezer Ft kiegyenlítő, függő, átfutó bevétellel

- 123.436 ezer Ft kiegyenlítő, függő, átfutó kiadással

- 128.306 ezer Ft parkolási tevékenység elszámolása

- 128.306 ezer Ft miatti bevételi-kiadási korrekcióval

- 5.200.282 ezer Ft finanszírozási bevétellel

- 1.434.651 ezer Ft finanszírozási kiadással

- 24.831.847 ezer Ft összes bevétellel

- 22.207.465 ezer Ft összes kiadással

fogadja el.

MÁSODIK RÉSZ

Részletes rendelkezések

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérlegét az 1. sz. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, címenként a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat a kötelező és az önként vállalt feladatokat a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a bevételek részletezését az 5., 5/a.,5/b., 5/c., 5/d., 5/e., 5/f., 5/g. számú mellékletek szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 6. sz., a felhalmozási kiadások célonkénti teljesítését a 7. sz. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságszolgálatát a 9. és a 9/a. sz. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 20. sz. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeiben foglalkoztatottak létszámát a 19. sz. melléklet szerint fogadja el.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 10. sz. melléklet, ennek megoszlását az önkormányzat, az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények között a 10/a sz. melléklet, a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kimutatását és felosztását a 10/b sz. melléklet, önállóan működő intézményenkénti felosztását a 10/c sz. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési intézmények kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványát az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (1) bekezdés alapján elvonja.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 11. sz. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 11/a sz. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. sz. melléklet, intézményenként részletezett adatait a 12/a sz. melléklet, a költségvetési előirányzatok egyeztetését a 12/b. sz. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat 2013. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási tervét a 12/c. sz. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományát a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat feladatmutatóinak állományát a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. sz. melléklet, ezek részletezését a 15/a és a 15/b sz. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) Az Önkormányzat vagyonleltárát a Képviselő-testület a 16. sz. mellékletben felsoroltak szerint fogadja el.

(2) A 25%-os tulajdoni hányad feletti önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok felsorolását a 17. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

(3) Az Önkormányzat részesedéseinek és a részesedések utáni osztalékok alakulását a 18. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

HARMADIK RÉSZ

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

2. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

3. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

4. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

5. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

6. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

8. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

9. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

10. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

11. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

12. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

13. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

14. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

15. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

16. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

17. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

18. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

19. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

20. melléklet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére